werkwijze
aanmelden

U kunt zich aanmelden bij LogoKids door het aanmeldformulier op de website in te vullen. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op voor het inplannen van een kennismakingsgesprek.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek maken we kennis met u en uw kind. We bespreken de hulpvraag, de klachten en de verwachtingen. Neem voor deze eerste afspraak het identiteitsbewijs en verzekeringspasje mee. We zullen u vragen om een verwijsbrief aan te vragen bij de (huis)arts.

onderzoek

Na het intakegesprek vindt het logopedisch onderzoek plaats, aansluitend op de hulpvraag. De onderzoeksresultaten worden met u besproken, en naar aanleiding van deze resultaten worden een diagnose en een behandelplan opgesteld.

behandeling

Wekelijks zal er 25 minuten behandeling plaatsvinden. De behandelingen zullen spelenderwijs aansluiten op de leeftijd en belevingswereld van uw kind. Wij hechten grote waarde aan het herhalen van de logopedie-oefeningen thuis. U krijgt tijdens de behandeling advies over hoe u thuis verder kunt oefenen met uw kind.

evaluatie

De behandelperiode duurt meestal 3-6 maanden. Daarna wordt er een evaluatiemoment gepland, waarbij opnieuw onderzoek wordt afgenomen om de voortgang van uw kind in kaart te brengen. Als er geen sprake meer is van een hulpvraag, kan de behandelperiode worden afgerond.

kosten

Onder de 18 jaar wordt de logopedie vergoed uit de basisverzekering. U heeft zelf dus geen kosten aan de logopedie. Om de behandelingen te kunnen declareren bij uw zorgverzekering, hebben wij een verwijsbrief nodig van de (huis)arts.

afspraak afzeggen

U kunt de geplande afspraak tot 24 uur van tevoren afzeggen per mail, telefoon of WhatsApp. Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht.

klachten

Indien u niet tevreden bent over de behandelingen of over de logopedist, laat dit alstublieft weten aan uw behandelaar. Mocht u geen passende oplossing vinden met uw behandelaar, dan kunt u een klacht indienen. LogoKids is aangesloten bij de Klachten- en Geschillenregeling Paramedici die de klacht volgens de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) behandelt.

06 39732025
contact@logokids.nl
Bergweg Noord 41,
2661CM Bergschenhoek
Basisschool Vuurvogel
Lindenhorst 14, 2661 AP
Bergschenhoek