ondersteunde communicatie

Als ouder kun je soms al vroeg het gevoel hebben gehad dat er iets was, doordat je kind als baby al veel moeite had met slapen, veel huilde, ontwikkeling anders verliep. Soms valt het pas later op of merken familieleden, medewerkers van het kinderdagverblijf of de dokter op dat er iets is. In vele gevallen is een regulier kinderdagverblijf dan niet passend. Het kind kan onvoldoende meekomen in de groep en spraak-taalontwikkeling komt niet op gang. Vaak gaat dit gepaard met gedragsproblematiek. U kunt uw kind dan aanmelden voor logopedie bij LogoKids.

Het ISAAC-nf geeft als definitie: Ondersteunde communicatie (OC) omvat alle strategie├źn, communicatievormen en hulpmiddelen waardoor het overbrengen van een boodschap ondersteund of op een andere manier geuit kan worden indien iemand zich via spraak (nog) niet voldoende kan uitdrukken of wanneer iemand gesproken taal (nog) niet voldoende begrijpt. Denk hierbij aan de inzet van:

  • (eenvoudige) gebaren
  • Verwijzende voorwerpen
  • Lichaamstaal
  • Pictogrammen
  • Geschreven woorden of letters
  • OC-hulpmiddelen als spraakcomputers en communicatieboeken
Hoe kan een logopedist helpen?

Bij LogoKids kan uw kind terecht wanneer er sprake is van een (complexere) hulp/zorgvraag. Wanneer kinderen (nog) niet kunnen spreken of onvoldoende begrijpen kunnen er gedragsproblemen ontstaan en veel frustratie. LogoKids kan dan helpen bij het aangaan van communicatie en interactie. Daarnaast helpt de logopedist van LogoKids bij het kiezen van passende ondersteunende communicatiemiddelen. LogoKids zal middels observaties en behandelingen kijken welk communicatiehulpmiddel het meest geschikt is. Daarna helpt de logopedist bij het trainen van het gebruik van deze hulpmiddelen. De (directe) omgeving wordt hierin ook betrokken en begeleid. Communiceren doe je tenslotte samen.

meer informatie

Informatie over Nederlands-Vlaamse verenging voor O.C. vindt u hier.

Informatie over wat is ondersteunde communicatie vindt u hier.

06 39732025
contact@logokids.nl
Leeuwenhoekweg 20A, 2661CZ Bergschenhoek
Basisschool Vuurvogel
Lindenhorst 14, 2661 AP
Bergschenhoek
Jacob Maris-School
Jacob Marisplein 9, 3055 BK Rotterdam