lees- en spellingsproblemen

Wanneer kinderen moeite hebben met lezen en spellen kan dit gevolgen hebben op school. Onderzoek wijst uit dat er in de kleuterleeftijd al signalen zijn die vertonen dat het kind moeite kan krijgen met leren lezen en spellen. 

Dit kan ook te maken hebben met:

  • Genetische factoren. In sommige families komt dyslexie vaker voor. Het is erfelijk.
  • Problemen in de taal en/of spraakontwikkeling
    Er bestaat een duidelijk verband tussen taal en leesvaardigheden. De kleinere woordenschat is een groot risico.
  • Fonologisch en fonemisch bewustzijn 

Dit zijn vaardigheden die kinderen ontwikkelen (hakken en plakken) en de klank-tekenkoppeling. Als kinderen hier nog moeite mee hebben, dan is dit een groot risico dat zij ook problemen gaan ervaren in het aanvankelijke leesproces.

Vroegtijdig signaleren van deze signalen is van belang om in een later stadium eventueel dyslexie vast te stellen. Dyslexie mag niet worden vastgesteld door een logopedist. Dit doet een orthopedagoog of een psycholoog. Voor het vaststellen van dyslexie is echter  van belang dat er al extra hulp is geboden, bijvoorbeeld door een logopedist.

Hoe kan een logopedist helpen?

Wanneer school of u zorgen/twijfels heeft over het lezen en spellen van uw kind, dan kan u hem/haar aanmelden bij LogoKids voor behandeling van lees-spellingvaardigheden. Bij LogoKids zijn wij deskundig op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling en behandeling. Mocht er sprake zijn van dyslexie, dan kunnen wij ouder(s)/verzorger(s) helpen met het opstarten van een dyslexietraject. 

  • Een logopedist kan kinderen begeleiden en oefenen met klanken, letters en woorden.
  • Een logopedist kan hulp bieden bij spellingproblemen
  • Een logopedist kan hulp bieden bij leesproblematiek
  • Een logopedist helpt ook kinderen die nog niet weten of ze dyslexie hebben maar wel moeite hebben met het leren van letters, automatiseren of het leren lezen

Bij de behandeling wordt samengewerkt met de ouder(s)/verzorger(s) en de school van het kind. Ook wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling en eventuele bijkomende problemen. Regelmatig oefenen met lezen en spellen is van belang.

meer informatie

Meer informatie over dyslexie vindt u hier.

Leeuwenhoekweg 20A, 2661CZ Bergschenhoek
Basisschool Vuurvogel
Lindenhorst 14, 2661 AP
Bergschenhoek
Jacob Maris-School
Jacob Marisplein 9, 3055 BK Rotterdam
06 39732025
contact@logokids.nl